Poděkování za sbírku
16. listopadu 2022 Články

Poděkování za sbírku

Chtěla bych poděkovat všem dárcům, kteří přispěli nákupem do našich charitních košů v Albertu v Třinci. Celkem jste nám darovali 528 kg trvanlivých potravin. 

Děkuji za projevenou ochotu a štědrost. Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky zapojili. S Vaší pomocí můžeme realizovat poslání pomoci potravinové sbírky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek Potravinové sbírky bude předán lidem na Třinecku, kteří si ocitli v nepříznivé sociální situaci. Seniorům, osobám se zdravotním postižením, samoživitelkám. Všem dárcům děkujeme. Za všechny, kterým Vaše dary pomohu děkujeme.

Veronika Onchiri, vedoucí Charitního bazárku