Kdo jsme

Motto:

„Dívejme se pozorně, zda jsme nepotkali někoho, kdo zrovna potřebuje pomoc. Pevně doufáme, že budeme úspěšní, že najdeme způsob, jak pomoci bližním v nouzi, bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti, a že v tom snažení nezůstaneme sami “.

Charita Třinec byla zaregistrována u Ministerstva kultury ČR dne 14. 9. 1998 a je účelovou organizací s vlastní právní subjektivitou (vlastní identifikační číslo 49591215). Řídí se stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské s ustanoveními Kodexu kanonického práva. Charita Třinec je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské. Statutárním orgánem Charity Třinec je ředitelka, od roku 2019 je to Ing. Monika Byrtusová.

Charita Třinec je nestátní nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb. Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou senioři a lidé se zdravotním postižením. Důležitou součástí naší činnosti je poskytování sociálního poradenství v rámci Poradny pro pečující.

Historie

  • 90. leta 20. století - charita fungovala na dobrovolnické bázi formou návštěv domovů pro seniory a nemocných pod vedením Evy Klusové.
  • V letech 1994 - 2001 vedla Charitu Třinec paní Jiřina Horňáková – založila první charitní bazárek, organizovala charitní plesy, v roce 1998 se Charita registrovala na Ministerstvu kultury.
  • V letech 2001-2004 Charita Třinec utlumila fungování, bylo to za vedení ing. Plitky.
  • Díky Bc. Martě Bezecné (ředitelka 23. 10. 2007 - 31. 08. 2019) začala Charita pořizovat kompenzační pomůcky a půjčovat je, od roku 2009 začala fungovat registrovaná sociální služba charitní osobní asistence, vznikl také charitní bazárek.
  • Od září 2019 pokračuje v rozvoji charitního díla Ing. Monika Byrtusová (současná ředitelka, od 01. 09. 2019).

Charita Třinec působí ve východní části Slezska, dekretem má vymezenou působnost v obcích Třinec, Smilovice, Střítež, Řeka, Vendryně, Bystřice, Nýdek.

Základní údaje

  • Charita Třinec, ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec
  • IČ: 49591215, č.ú.: Česká spořitelna a.s. 1735887399/0800
  • e-mail: monika.byrtusova@trinec.charita.cz, tel.: 724 257 219, ID DS: uddi496
  • statutární orgán: Ing. Monika Byrtusová, ředitelka

Poslání

Základním posláním Charity Třinec je pomoc osobám, které se ocitly v sociální, materiální, zdravotní, duchovní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost s přihlédnutím na potřeby každého jednotlivce.

Vize

Jsme respektovaná křesťanská organizace. Pomáháme seniorům a umírajícím, osobám se zdravotním postižením, rodinám o ně pečujícím, lidem v nouzi, bez domova nebo v krizi. Staráme se o kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb. Pracujeme v atmosféře důvěry a otevřenosti. Vážíme si svých pracovníků a dbáme na jejich motivující ohodnocení.

Charita Třinec poskytuje tyto služby:

asistence