Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

6. 9. 2021 - 20. 10. 2021 Charita Třinec na Kamionce - ul. Přátelství 1009 (bývalá pošta) Odborný seminář

Kvalifikační kurz MPSV č. A2017/ 0508-PK

160 vyučovacích hodin z toho 120 hod teorie a 40 hod praxe

Získáte vědomostí z těchto oblastí:                                                                  

 • sociologie společnosti
 • psychologie a psychopatologie
 • pedagogiky volného času, aktivizace
 • gerontologie, péče o nemocné
 • teorie první pomoci a první pomoc
 • somatologie a komplexní rekondice
 • hygieny, výživy a základů epidemiologie
 • základů právního povědomí a etiky

Možnosti uplatnění absolventů:

 • v přímé obslužné péči v  ambulantních nebo pobytových zařízeních, domovech seniorů
 • v pečovatelské činnosti u osob s fyzickými a psychickými obtížemi, spoluúčasti při 
    zajišťování sociální pomoci
 • v soukromých agenturách a občanských společnostech
 • jako samostatný pracovník, práce na živnost - péče o osobu blízkou
 • azylové domy, nízko-prahová zařízení pro mládež
 • (v jeslích, mateřských školách s dodatečnou zkouškou na profesní chůvu)

Vstupní předpoklady: dobrý zdravotní stav

Začátek konání kurzu:   6.9.-20.10.2021 od 14.15 hod

Cena: 8 658 ,- Kč (platba je možná v den zahájení a ukončení, převodem

Místo konání kurzu: Charita Třinec, Na Kamionce ul. Přátelství 1009

Odborně řízená praxe: u zaměstnavatele,  popř. smluvní organizace

Vyučující: psycholog, sociolog, pedagog, zdravotní  personál                              

Ukončení kurzu: závěrečná zkouška s vydáním osvědčení s celostátní platností  

Přednosti kurzu: odbornost a zkušenosti  lektorů, 120 hodin výuky!

Kontakt:  595 174 336, 732 349 654

Email: jakobova4@seznam.cz     

 Web. www.vzdelavaci-kurzy.eu

Číslo účtu : 213596581/0300    ČSOBpobočka T. G. Masaryka 492, Frýdek-Místek

Přihláška ke stažení zde

Mgr. Magdalena Kněžíková

Vedoucí charitní asistenční služby a sociální pracovník v poradně pro pečující
Tel.: 731 693 660 E-mail: 88tnR-9fW5xxVj~c-onjGKjj4grmO1.7~bGkO1p