Potravinová a materiální pomoc

„Potravinovou pomoc poskytujeme rodinám a jednotlivcům z Třinecka, jejichž situaci známe. Vyslechneme si příběh každého člověka, který nás navštíví a jehož situaci zná osoba, která doporučí pomoc poskytnout (sociální pracovník, OSPOD, Úřad práce atd.). Díky poskytnuté potravinové pomoci mohou příjemci ušetřené finance použít na uhrazení jiných potřeb.“ 

 „Potravinová a materiální pomoc je určena lidem v nouzi, seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi, lidem bez přístřeší.“

Pravidla pro vydávání potravin

Pro koho – rodiny, nebo jednotlivci v nepříznivé životní situaci.

Nepříznivá životní situace – máte problémy např. s bydlením, se zdravím, s prací, každý měsíc vám chybí peníze, nebo se stalo něco nečekaného, co způsobilo mimořádné výdaje, nebo snížení příjmu.

Jak často - 1x za měsíc

Jaké potraviny a kolik - rozhoduje pracovnice Charity Třinec, která potraviny/materiál vydává, záleží na počtu členů v rodině, věku dětí a momentální situaci potravin v našem skladu.

Potravinovou pomoc můžete získat i vícekrát, než je uvedeno výše, pokud:

  • pomůžete s něčím pracovnicím Charity, např. zapojením se do tříkrálové sbírky atd.,
  • budete pracovat jako dobrovolník – doložíte,
  • zajistíte si přivýdělek – DPP, DPČ, doložíte.

Kdy a kde lze o potravinovou pomoc požádat?

  • Výdej potravinové pomoci probíhá v pondělí 08 – 14 hod. na adrese ulice Přátelství 1009, 739 61 Třinec (na Kamionce, bývalá pošta).
  • V případě dotazů se můžete obrátit na pracovnici Veroniku Onchiri, tel. 733 676 649,
  • e-mail: veronika.onchiri@trinec.charita.cz

Prosíme příjemce, aby si donesli vlastní tašky na potravinovou pomoc!

Děkujeme!

Potravinová pomoc ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě, z.s

Naše Charita Třinec začala spolupracovat s Potravinovou bankou a může nyní rozdělovat potraviny bezplatně a výhradně ve prospěch potřebných osob v rámci své činnosti. Vyzvedáváme potraviny v Potravinové banky, vlastními dopravními prostředky je převezeme do našich pronajatých prostor a postupně vydáváme lidem v obtížné životní situaci. Než materiální pomoc poskytneme, zjišťujeme si situaci zájemce. Spolupracujeme se sociálním odborem Statutárního města Třinec, s okolními obcemi, s Úřadem práce, s organizací Šance podaná ruka, z.u., s dalšími neziskovými organizacemi v regionu.

Potravinová a materiální pomoc z projektu FEAD

Jsme také zapojeni do Projektu Ministerstva práce a sociálních věci FEAD. Projekt zahrnuje potravinovou pomoc a také materiální pomoc tj. hygienické potřeby a domácí potřeby. V nepravidelných intervalech zavážíme jednotlivé zboží a prostřednictvím určené pracovnice vydáváme lidem v nelehké životní situaci. 

NA POTRAVINOVOU POMOC NENÍ NÁROK VŽDY, ZÁLEŽÍ NA KONKRÉTNÍ SITUACI RODINY NEBO JEDNOTLIVCE.

potravinová banka ostrava