Charitní asistenční služba

Charitní asistenční služba pomáhá osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je poskytována prostřednictvím osobních asistentů. Osobní asistent podporuje a provází klienta v činnostech, které už klient sám nezvládá, podporuje ho v jeho soběstačnosti, tím mu umožňuje setrvat co nejdéle v domácím prostředí a zapojovat se do běžného života.

Služba je poskytována po dobu 24 hodin denně. Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle aktuálního ceníku osobní asistence.

Působnost služby: Třinec, Bystřice, Nýdek, Řeka, Smilovice, Střítež a Vendryně

 

Poslání služby

Posláním osobní asistence Charity Třinec je odborně poskytovat pomoc a péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s nedostatečným sociálním zázemím a bez možnosti využít komerční služby, a to tak, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.

 

Cíl služby

Hlavním cílem osobní asistence Charity Třinec je podpora v soběstačnosti a samostatnosti, která vychází z individuálních potřeb a přání klientů.

Při naplňování hlavního cíle a při poskytování služby pracovníci:

  • podporují komunikaci klientů s rodinou a blízkými,
  • podílí se na sociálním začleňování klientů,
  • vyvrací veřejnosti mylné informace o službě osobní asistence.       

 

Jak lze o službu zažádat a jak bude poskytování služby probíhat?

Obraťte se na nás přímo osobně, telefonicky nebo písemně. Vedoucí charitní asistenční služby nebo sociální pracovnice se s Vámi setká osobně v sídle Charity Třinec nebo ve Vaší domácnosti, kde zjistí vaše přání a potřeby, seznámí Vás s nabídkou a možnostmi, v případě vzájemné dohody sepíšete Smlouvu.

Poté Vám bude poskytována péče osobními asistentkami. Péči budeme průběžně aktualizovat dle Vašich potřeb a možností služby.

Okamžitá kapacita: 40 klientů.

 

Návštěvní hodiny:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 – 15.00
Pátek:                      8:00 – 13:00

 

Kontaktní adresa:

 

Dokumenty ke stažení:

 

Pokud by Vás zajímalo více o samotné realizaci služby osobní asistence, klikněte na následující odkaz.

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, města Třince a dalších obcí.

logomskrajtrinec