Charitní asistenční služba

Charitní asistenční služba pomáhá osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je poskytována prostřednictvím osobních asistentů. Osobní asistent podporuje a provází klienta v činnostech, které už klient sám nezvládá, podporuje ho v jeho soběstačnosti, tím mu umožňuje setrvat co nejdéle v domácím prostředí a zapojovat se do běžného života.

Služba je poskytována po dobu 24 hodin denně. Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle aktuálního ceníku osobní asistence.

Působnost služby: Třinecko, Jablunkovsko

Jak lze o službu zažádat a jak bude poskytování služby probíhat?

Obraťte se na nás přímo osobně, telefonicky nebo písemně. Vedoucí charitní asistenční služby nebo sociální pracovnice se s Vámi setká osobně v sídle Charity Třinec nebo ve Vaší domácnosti, kde zjistí vaše přání a potřeby, seznámí Vás s nabídkou a možnostmi, v případě vzájemné dohody sepíšete Smlouvu.

Poté Vám bude poskytována péče osobními asistentkami. Péči budeme průběžně aktualizovat dle Vašich potřeb a možností služby.

Okamžitá kapacita: 46 klientů.

Návštěvní hodiny:

Pondělí, středa:               8:00 – 16.00

Úterý, čtvrtek:                 8:00 – 15:00

pátek:                               8.00 – 13.00

Kontaktní adresa:

Více informací:

Vzor smlouvy.pdf

ceník osobní asistence.pdf

Stížnosti na kvalitu poskytované CHAS.pdf

Vnitřní pravidla pro klienty.pdf

Žádost o zavedení osobní asistence.pdf

Kodex Charity Česká republika.pdf

Cíle a poslání CHAS.pdf

Pokud by Vás zajímalo více o samotné realizaci služby osobní asistence, klikněte na následující odkaz.

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje, města Třince, obce Bystřice a Nýdek.

logomskrajtrinec     bystrice  nydek