Informace pro Tříkrálové koledníky

Milí koledníci a vedoucí skupinek,

kasičky si můžete vyzvedávat ve dnech 21 - 23.12. a 27.- 30. 12. 2021 nebo začátkem ledna na adrese Lánská 128 (Třinec – Kanada), kde sídlí Charitní asistenční služba i vedení Charity Třinec. Můžete si zde vyzvednout oblečení, cukry a balíčky, ujasnit si místo ke koledování.

Koleduje se od 1. ledna do 16. ledna 2022 (včetně), probíhá také online koledování, také máme domluvené statické kasičky v obchodech, lékárnách, na obecních úřadech. Vše najdete na našich webových stránkách https://trinec.charita.cz/trikralova-sbirka-2022/.

Kasičky vracejte v co nejkratším termínu po ukončení sbírky, možno vrátit na Lánská 128. Přinášejte také kartičky se jmény dětí (dle matriky) pro vypsání diplomů. Děkujeme

Důležité termíny:

  • Termín konání Tříkrálové sbírky: od 1. do 16. ledna 2022,
  • Žehnání koledníků proběhne online 2. ledna 2022 z katedrály sv. Petra a Pavla Brno – Petrov,
  • Slavnostní Tříkrálový průvod městem Třinec proběhne v sobotu 8.1.2022 od 16 hodin průvodem z náměstí TGM se svíčkami, koňmi a 3 králi, bude následovat v Trisii hudební vystoupení scholy (spolek Sanctus Albertus), drobné občerstvení              a také možnost aktivit pro děti v knihovně Třinec, vše bude záviset na aktuální epidemiologické situaci, akce je připravena. Zveme všechny koledníky, aby se průvodu zúčastnili,
  • Tříkrálový koncert na ČT 1, neděle ledna 2022 v 18:00 hod., přímý přenos České televize z Městského divadla, Brno, koncert bez účasti koledníků,
  • Dne 16.1.2022 proběhne akce koledování u jesliček ve farním kostele sv. Alberta v Třinci, zveme všechny koledníky na závěrečné setkání a zpívání v kostele.
  • Bude-li to možné, zveme všechny koledníky a dobrovolníky v únoru nebo březnu 2022 na vystoupení kouzelníka a drobné občerstvení a posezení. Termín bude blíže určen.

Kontakt na koordinátoryTříkrálové sbírky:

Při koledování dbejte na svou bezpečnost. Při jakémkoli vážnějším problému (úraz koledníka, ztráta průkazky aj.) musí vedoucí skupinky kontaktovat koordinátora sbírky, který bude po celou dobu sbírky k dispozici.

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.

Poděkování koledníkům

V roce 2021 jsme bohužel koledovat nemohli, doufáme, že se situace uklidní a koledníci vyjdou do ulic příští rok.

Pro rok 2020 jsme pro vás jako poděkování zorganizovali odpoledne pro malé koledníky s horkými malinovými poháry, všichni koledníci dostanou poukázky do papírnictví v hodnotě 50 Kč a na závěr školního roku dostanou k vysvědčení na své základní škole také „Diplom za účast v Tříkrálové sbírce 2020“.

tks

s diplomemtks 2