Informace pro Tříkrálové koledníky

Při koledování dbejte na svou bezpečnost. Při jakémkoli vážnějším problému (úraz koledníka, ztráta průkazky aj.) musí vedoucí skupinky kontaktovat koordinátora sbírky, který bude po celou dobu sbírky k dispozici.

Tímto člověkem je u nás Bc. Kateřina Rusnoková, tel.: 737 837 773, e-mail: koordinatorsbirky@trinec.charita.cz a s ní lze řešit problémy s pokladničkami a průkazkami (poškození, krádež), úrazy, napadení a další důležité věci, jako např. když vám dojdou cukříky, kalendáře, křída. V této věci můžete případně kontaktovat také ředitelku charity, kterou je Ing. Monika Byrtusová, tel. 724 257 219, e-mail: monika.byrtusova@trinec.charita.cz 

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.

Poděkování koledníkům

Pro rok 2020 jsme pro vás jako poděkování zorganizovali odpoledne pro malé koledníky s horkými malinovými poháry, všichni koledníci dostanou poukázky do papírnictví v hodnotě 50 Kč a na závěr školního roku dostanou k vysvědčení na své základní škole také „Diplom za účast v Tříkrálové sbírce 2020“. A dospělí dobrovolníci jsou zváni k posezení a dobrému obědu 11.02.2020 v budově Sdružení postižených civilizačními chorobami Třinec - Lyžbice.

ggg

s diplomem1