Informace pro Tříkrálové koledníky

Koordinátor Tříkrálové sbírky:

  • Bc. Kateřina Rusnoková, tel.: 737 837 773, email: koordinatorsbirky@trinec.charita.cz a s ní lze řešit problémy s pokladničkami a průkazkami (poškození, krádež), úrazy, napadení a další důležité věci, jako např. když vám dojdou cukříky, kalendáře, křída.
  • V této věci můžete případně kontaktovat také ředitelku charity, kterou je Ing. Monika Byrtusová, tel. 724 257 219, e-mail: monika.byrtusova@trinec.charita.cz 

Při koledování dbejte na svou bezpečnost. Při jakémkoli vážnějším problému (úraz koledníka, ztráta průkazky aj.) musí vedoucí skupinky kontaktovat koordinátora sbírky, který bude po celou dobu sbírky k dispozici.

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.

Poděkování koledníkům

V roce 2021 jsme bohužel koledovat nemohli, doufáme, že se situace uklidní a koledníci vyjdou do ulic příští rok.

Pro rok 2020 jsme pro vás jako poděkování zorganizovali odpoledne pro malé koledníky s horkými malinovými poháry, všichni koledníci dostanou poukázky do papírnictví v hodnotě 50 Kč a na závěr školního roku dostanou k vysvědčení na své základní škole také „Diplom za účast v Tříkrálové sbírce 2020“.

ggg

s diplomem1