Informace pro Tříkrálové koledníky

Milí koledníci a vedoucí skupinek,

kasičky si můžete vyzvedávat na na adrese Lánská 128 (Třinec – Kanada), kde sídlí Charitní asistenční služba i vedení Charity Třinec. Můžete si zde vyzvednout oblečení, cukry a balíčky, ujasnit si místo ke koledování.

Koleduje se od 1. ledna do 15. ledna 2023 (včetně), probíhá také online koledování, také máme domluvené statické kasičky v obchodech, lékárnách, na obecních úřadech. - viz seznam kde jsou kasičky

Kasičky vracejte v co nejkratším termínu po ukončení sbírky, možno vrátit na Lánská 128. Přinášejte také kartičky se jmény dětí (dle matriky) pro vypsání diplomů. Děkujeme

Důležité termíny:

  • Termín konání Tříkrálové sbírky: od 1. do 15. ledna 2023,
  • Slavnostní Tříkrálový průvod městem Třinec v roce 2023 nebude.
  • Tříkrálový koncert na ČT 1, neděle 8. ledna 2023 v 18:00 hod., přímý přenos České televize z Městského divadla, Brno, koncert bez účasti koledníků,

Kontakt na koordinátoryTříkrálové sbírky:

Při koledování dbejte na svou bezpečnost. Při jakémkoli vážnějším problému (úraz koledníka, ztráta průkazky aj.) musí vedoucí skupinky kontaktovat koordinátora sbírky, který bude po celou dobu sbírky k dispozici.

V případě jakékoliv události, která by naznačovala, že došlo k porušení pravidel o zacházení s pokladničkami, příp. k podezření o spáchání přestupku či činu (např. falešní koledníci), vedoucí skupinek budou o této skutečnosti neprodleně informovat asistenta.