Tříkrálová sbírka

Tříkrálová-sbírka

„Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a probíhá od roku 2001. Výnos z ní je použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je určena také na humanitární pomoc do zahraničí.“

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek, a které jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou. 

Těmi nejdůležitějšími jsou koledníci a dobrovolníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Charitní tříkrálové koledníky lze poznat díky kasičkám s logem Charity, tito se Vám na vyžádání mohou prokázat průkazkou/plnou mocí.

Základem sbírky je koledování v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto.

Tříkrálovou sbírku doprovází různé aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům, Tříkrálový průvod, poděkování koledníkům, apod. 

Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky 2021

Ing. Kateřina Rusnoková, e-mail: koordinatorsbirky@trinec.charita.cz, tel. 737 837 773

Velice si vážíme všech, kteří se do sbírky zapojují, ať již jako koledující dobrovolníci nebo jako dárci a těšíme se na spolupráci s Vámi!