Tříkrálová sbírka

Tříkrálová-sbírka

Tříkrálová sbírka 2021 - aktuální situace:

Dne 23. prosince 2020 rozhodla Rada ředitelů Charity ČR, že v případě 5pátého stupně PES nebude probíhat fyzické koledování. Tříkrálová sbírka se neruší, probíhá v termínu od 1. do 24. 1. 2021. Momentálně je možná on-line koleda a také umístění pokladniček na veřejně přístupných místech.

Doporučení a informace pro koledníky a místní koordinátory TKS 2021

Vážení a milí tříkráloví spolupracovníci a koledníci, děkujeme Vám všem za ochotu koledovat.

Vzhledem k současnému zhoršení epidemiologické situace rozhodlo vedení Charity ČR, že pokud bude trvat 5. stupeň protiepidemického systému (PES), nebude probíhat fyzické koledování. To znamená, že nikde nebudou chodit skupinky Tří králů v kostýmech a s pokladničkami. Je možné pouze umístění kasiček na veřejně přístupných místech – na obecních úřadech, v kostelích, v obchodech, v lékárnách, v informačních centrech apod.

Pokud se epidemiologická situace v průběhu ledna změní k lepšímu a bude platit 4. stupeň, jsou koledníci připraveni na koledu vyrazit.

Hromadné akce pořádané jako poděkování koledníkům se ruší. (Je možné je uspořádat, až bude situace příznivější.) 

Kontakt na koordinátora Tříkrálové sbírky 2021

  • Bc. Kateřina Rusnoková, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2021
  • e-mail: koordinatorsbirky@trinec.charita.cz
  • tel. 737 837 773
  • Monika Byrtusová, monika.byrtusova@trinec.charita.cz, tel. 724 257 219 
Velice si vážíme všech, kteří se do sbírky zapojují, ať již jako koledující dobrovolníci nebo jako dárci a těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Koleda online

„Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a probíhá od roku 2001. Výnos z ní je použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je určena také na humanitární pomoc do zahraničí.“

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek, a které jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou. 

Těmi nejdůležitějšími jsou koledníci a dobrovolníci, kteří chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo připomínky Tří králů (6. ledna). Charitní tříkrálové koledníky lze poznat díky kasičkám s logem Charity, tito se Vám na vyžádání mohou prokázat průkazkou/plnou mocí. Základem sbírky je koledování v ulicích, mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto. Tříkrálovou sbírku doprovází různé aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům, Tříkrálový průvod, poděkování koledníkům, apod.