Podpůrná skupina pro pečující

„Víme, jak náročná je péče o blízkého v domácím prostředí. Připravili jsme proto možnost, jak své zážitky, trápení, starosti, ale i povzbuzení společně sdílet. Staňte se součástí naší Podpůrné skupiny pro pečující a otevřete svá srdce, pojďte to probrat se stejně pečujícícími a dovědět se plno nových informací!“

Chceme pomoci všem pečujícím, proto jsme se rozhodli k Poradně pro pečující vytvořit „Podpůrnou skupinu pro pečující“, která se bude moci scházet v prostorách zřízené Poradny pro pečující na ulici Přátelství 1009 v Třinci na Kamionce (budova bývalé pošty).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které částečně nebo celodenně pečují o své blízké, kteří se z důvodu stáří nebo nemoci stali závislými na pomoci druhé osoby.

Hlavní myšlenkou vzniku podpůrné svépomocné skupiny je vytvoření prostoru pro scházení se menšího počtu osob pečujících, kteří se zde budou moci uvolnit, otevřeně sdílet své zkušenosti, starosti ale i radosti.

Pro všechny osoby pečující je péče o osobu blízkou vyčerpávající, psychicky i fyzicky náročná. Skupina nabízí vzájemnou informovanost, prostor pro podporu a navazování nových přátelství.

Díky podpůrné svépomocné skupině mohou její členové:

  • společně procházet aktuálními problémy, které řeší;
  • společně si pomáhat;
  • na chvíli uniknout z vypjatého domácího prostředí a hlavně si uvědomit, že v tom nejsou sami,
  • sdílet emoce a zážitky, což pomáhá redukovat obavy a starosti,
  • zapomenout na stres a vyhnout se syndromu vyhoření.

Pokud byste také měli zájem vstoupit do skupiny nebo ji jenom jednorázově navštívit, kontaktujte naši koordinátorku!

Projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Třinec v roce 2021 částkou 21 tis. Kč, jedná se o projekt „Pomoc pro pečující s Charitou Třinec 2021 ve městě Třinci“.

Koordinátor aktivit pro svépomocné skupiny vede svépomocnou skupinu, organizuje schůzky a setkání, zve lektory, kteří přinesou mezi pečující osoby zajímavá témata, budou diskutovat, vzdělávat se, odpočinou si.

Projekt byl finančně podpořen Moravskoslezkým krajem v roce 2021 částkou 82 tis. Kč, jedná se o projekt „Pomoc pro pečující s Charitou Třinec II.“

logomskraj                      trinec