Kdo jsme

Motto:

„Dívejme se pozorně, zda jsme nepotkali někoho, kdo zrovna potřebuje pomoc. Pevně doufáme, že budeme úspěšní, že najdeme způsob, jak pomoci bližním v nouzi, bez rozdílu národnosti, náboženství nebo barvy pleti, a že v tom snažení nezůstaneme sami “.

Charita Třinec byla zaregistrována u Ministerstva kultury ČR dne 14. 9. 1998 a je účelovou organizací s vlastní právní subjektivitou (vlastní identifikační číslo 49591215). Řídí se stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské s ustanoveními Kodexu kanonického práva. Charita Třinec je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské. Statutárním orgánem Charity Třinec je ředitel.

Charita Třinec je nestátní nezisková organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb. Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou senioři a lidé se zdravotním postižením. Důležitou součástí naší činnosti je poskytování sociálního poradenství v rámci Poradny pro pečující.

Charita Třinec působí ve východní části Moravskoslezského kraje, dekretem má vymezenou působnost v obcích Třinec, Smilovice, Střítež, Řeka, Vendryně, Bystřice, Nýdek.

Základní údaje

  • Charita Třinec, ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec
  • IČ: 49591215, č.ú.: Česká spořitelna a.s. 1735887399/0800
  • e-mail: info@trinec.charita.cz tel.: 724 257 219, ID DS: uddi496
  • statutární orgán: Mgr. Martin Hořínek, MBA, ředitel

Poslání

Základním posláním Charity Třinec je pomoc osobám, které se ocitly v sociální, materiální, zdravotní, duchovní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost s přihlédnutím na potřeby každého jednotlivce.

Vize

Jsme respektovaná křesťanská organizace. Pomáháme seniorům a umírajícím, osobám se zdravotním postižením, rodinám o ně pečujícím, lidem v nouzi, bez domova nebo v krizi. Staráme se o kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb. Pracujeme v atmosféře důvěry a otevřenosti. Vážíme si svých pracovníků a dbáme na jejich motivující ohodnocení.

Charita Třinec poskytuje tyto služby:

asistence