Partneři

„Základním posláním Charity Třinec je pomoc osobám, které se ocitly v sociální, materiální, zdravotní, duchovní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost s přihlédnutím na potřeby každého jednotlivce. Při naplňování našeho poslání se neobejdeme bez podpory druhých.“

Děkujeme všem organizacím i fyzickým a právnickým osobám, které nám pomáhají na naší cestě a podpořili nás darem nebo poskytnutím dotace.

Nadace:

Nadace AGROFERT

Nadace ČEZ

Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové

Nadace Karel Komárek Family Foundation, Praha

Nadace Albert

Firmy a fyzické osoby:

Česká spořitelna, a.s. Třinec

Energetika Třinec, a.s.

Gyn3nec s.r.o. Třinec

Advokátní kancelář Czudek, Sikora a partneři

Baron Karel, Třinec Oldřichovice

SMOLO, a.s.

Quadtrans, s.r.o.

MUDr. Uhlářová Františka

Moderová Irena

Tomoszek Petr

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

MORAVIA STEEL, a.s.

Huczala Henryk

JAP INDUSTRIES, s.r.o.

DERMA-GYN MEDICAL, s.r.o. Třinec

PRO100 software, spol. s r.o.

Doga music s.r.o. Nýdek

Distribuce tepla, a.s. Třinec

MUDr. SZUCS Josef

A spousta dalších. Všem děkujeme!

Partneři