Podpora obcí a veřejné správy

„Každý finanční dar je velice povzbuzující, vnímáme jej jako projev důvěry v naši práci, výsledkem je dobrý pocit, že naše pomoc je vidět, je potřebná a vyhledávaná.“

Charita Třinec poskytuje sociální služby a organizuje spoustu dalších potřebných aktivit. Okolní města a obce každý rok finančně podporují naši pomoc osobní asistence, kterou poskytujeme jejich obyvatelům, jsme rádi, že také podporují půjčovnu kompenzačních pomůcek i Poradnu pro pečující.

Nabízíme materiální, potravinovou pomoc, péči a poradenství lidem nemocným, seniorům, tělesně nebo zdravotně postiženým, rodinám s dětmi, pečujícím, lidem v nouzi či v jiných těžkých životních situacích.

Naše služby jsou jistotou pro všechny potřebné.

Ze svého rozpočtu nás podporují města a obce:

Statutární město Třinec

Město Jablunkov

Obec Vendryně

obec Bystřice nad Olší

obec Nýdek

obec Hrádek

obec Smilovice

obec Střítež

obec Komorní Lhotka

obec Ropice

obec Návsí

obec Řeka

obec Horní Tošanovice

Instituce veřejného sektoru:

Evropský sociální fond

Moravskoslezský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Diecézní Charita Ostravsko - Opavská

Nadace:

Nadace AGROFERT

Nadace ČEZ

Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové

Nadace Karel Komárek Family Foundation, Praha

Nadace Albert

Projekty realizované za podpory Moravskoslezského kraje

Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 – projekt „Pomoc pro pečující s Charitou Třinec 2020“

Cílem projektu bylo vybudovat místnost pro osoby, které pečují o své blízké (seniory, lidi s hendikepy, nemocné a umírající). Tam naše sociální pracovnice poradí, jak zvládnout péči o blízkého člověka jak po stránce odborné tak i sociální, seznámí s vhodnými kompenzačními či technickými pomůckami, poradí, jak si požádat o příspěvek na péči, jak si upravit byt, aby se péče stala jednodušší, poradí, na koho se obrátit, aby měl pečující člověk prostor pro regeneraci a odpočinek atd.

Bližší informace o projektu zde.

Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 – projekt „Mezigenerační setkávání s Charitou Třinec 2020“

Cílem tohoto projektu je nabídnout cílové skupině, tj. osobám ve věku 60 let a více, společenské volnočasové aktivity, které podpoří aktivní stárnutí a budou rozvíjet mezigenerační soužití ve městě Třinci.

Bližší informace o projektu zde.

Dotace z programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje.

Bližší informace o projektu zde.

Dotace z programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Bližší informace o projektu zde.