Projekt IMPLEMENTACE ETICKÉHO PROGRAMU DEKACERT

Počátkem roku 2019 byl zahájen unikátní charitní projekt DEKACERT CZ, do jehož aplikování se zapojilo pět arci/diecézních Charit z České republiky. Během druhého roku realizace vzdělávacího projektu podpořeného nadací Renovabis zahájilo činnost 12 nových školitelů, kteří spolupracují s řediteli 29 oblastních a farních Charit. V 5 diecézích tak začaly diskuze týmů charitních pracovníků, jak se v jejich praxi promítá Desatero a 10 křesťanských hodnot, a jak to lidé, kterým pomáhají, mohou vnímat.

Během druhého roku realizace projektu DEKACERT CZ, podpořeného z nadace Renovabis, zahájilo 12 nových školitelů Etického programu DEKACERT (10 hodnot podle Desatera, autorka prof. Elisabeth Jünemann) spolupráci s řediteli 29 oblastních a farních Charit, které se do projektu aktivně zapojily. Projekt je realizován od roku 2019 do roku 2021 pěti partnerskými organizacemi (Diecézní katolická charita Hradec Králové, Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charita Plzeň, Diecézní charita České Budějovice a Diecézní charita ostravsko-opavská).

V 5 diecézích se začaly uskutečňovat diskuze týmů charitních pracovníků, jak v praxi žijí konkrétních 10 křesťanských hodnot a jak to lidé, kterým pomáhají, mohou vnímat. Výstupem z těchto diskuzí bude pro každou Charitu vlastní dokument DEKACERT s vlastními kritérii, jak si je pracovníci popíšou.

Model Dekacert opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera. Jedná se o hodnoty: Identita, Integrita, Svatý čas, Generační solidarita, Tělesný a duchovní život, Spolehlivá dohoda, Vlastnictví, Komunikace, Sociální společenství a Intimní společenství.

Jak zapojené Charity hodnotí dosavadní zkušenosti?

„Nikdo z nás si neuměl představit, co Dekacert je, o čem pojednává, jakou formou bude vzdělávání podáváno a zda to pro všechny pracovníky bude přijatelné. Paní lektorka Eva Kutišová vysvětlovala vše na běžných každodenních činnostech a v podstatě jsme zjistili, že většinou takto žijeme, aniž bychom si to uvědomovali,“ zmiňuje ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková.

„Zapojení se do projektu Dekacert znamená pro Farní charitu Jindřichův Hradec především možnost zastavit se a zamyslet nad hodnotami, které naši práci častokrát mimovolně ovlivňují. Toto vzdělávání nám umožňuje uvědomit si důležitost některých hodnot. Ačkoliv hodnoty, na které je toto vzdělávání zaměřeno, vychází z křesťanského Desatera, je možné s nimi pracovat bez ohledu na náboženskou příslušnost,“ uvádí ředitelka jindřichohradecké Charity Karolína Píchová.

Více na www.desaterovcharite.cz

dekacert  dekacert 2