Kontakty

Ing. Kateřina Rusnoková

Tel.: 737 837 773
Vedoucí pracovník střediska Charitní asistenční služba – půjčovna kompenzačních pomůcek

Organizace

Seznam služeb

Charitní asistenční služba - administrativní pracovník
Charitní asistenční služba - koordinátor Tříkrálové sbírky