DOBRO – HODINA: DARUJ HODINU PÉČE.
1. dubna 2021 Články

DOBRO – HODINA: DARUJ HODINU PÉČE.

Od 1. dubna 2021 – spouštíme nový dobročinný projekt na podporu klientů a rodin pečujících o osobu blízkou s názvem DOBRO – HODINA. 

Zakoupením DOBRO – HODINY umožníte osamělým seniorům, nebo rodinám pečujícím o své blízké, získat potřebnou pomoc a podporu osobní asistence, aniž by byl zatížen jejich rozpočet.

Pečujícím rodinám a klientům, kteří již nyní službu využívají, DOBRO - HODINA umožní objednat si více hodin osobní asistence a dopřát tak chvíli odpočinku pečujícím osobám.

Projekt podporuje provoz Charitní asistenční služby. Tato služba pomáhá osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Naše osobní asistentky pomáhají při zvládání běžných činností jako je oblékání, úklid, podání stravy a také při obstarávání osobních záležitostí jako například doprovod k lékaři. Důležitým prvkem osobní asistence je také společné trávení času s klientem a snížení jeho osamělosti. Osobní asistenci poskytujeme přímo v domácnostech tak, aby mohli klienti co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí a zůstat doma.

Klient si hradí náklady spojené s poskytováním služby osobní asistence dle aktuálního ceníku. Podmínkou pro poskytnutí osobní asistence je minimální délka péče stanovena na jednu hodinu. Cena jedné hodiny osobní asistence v domácnosti je 130,- Kč. 

Zakoupením DOBRO – HODINY přispějete jednomu člověku na osobní asistenci a na provoz celé této služby.

Podpořit projekt můžete zde: DOBRO - HODINA

A4.

Mgr. Lenka Maděrová

PR pracovník
Tel.: 558 993 587