Nenaplněné potřeby
9. listopadu 2022 Články

Nenaplněné potřeby

Dne 7. 11. 2022 proběhlo další milé setkání Podpůrné skupiny osob v čase od 16.00 do 17.30 hodin v prostorách charitního Bazárku na téma „Simulace stáří gerontooblekem“, které bylo financováno z dotačního programu MMT, za což velmi děkujeme. Průvodkyní tímto zajímavým tématem nám byla lektorka p. Ing. Jana Vavrošová, MBA z Medicy Třinec, i jí tímto děkujeme za spoustu zajímavých informací, které nám svým výkladem zprostředkovala.

Tohoto setkání se zúčastnili celkem 4 zájemci, kteří pečují o osobu blízkou v seniorském věku a také p. Starzyk z MMT, který se jich dotazoval, zda vnímají jako občané města Třince nějakou nenaplněnou potřebu v oblasti sociálních služeb, která by pro ně, jako pro ty, jež pečují o osobu blízkou, byla přínosná a schází tady.

MMT žádá, aby se lidé pečující o osobu blízkou zapojili do výzvy nesoucí název „Podněty občanů k sociálním službám města“. V případě zájmu je možno domluvit se také na osobním setkání, viz  https://www.trinecko.cz/podnety-obcanu-k-socialnim-sluzbam-mesta/d-53230               

My, jako Charita Třinec, se k žádosti o podněty k tématu Magistrátu také připojujeme, jelikož nám stejně jako jim není lhostejné, na jaké úrovni jsou a budou sociální služby na území města Třince. Nároky a potřeby osob, které pečují nebo těch, kteří jsou osobami, o něž je pečováno se neustále proměňují a my chceme tyto potřeby vyslyšet a reagovat na ně. Věříme, že ve spolupráci s Vámi, občany města, a MMT dosáhneme významného zlepšení a rozšíření možností v sociální oblasti a vyjdeme tak společně vstříc naplnění potřeb našich spoluobčanů.