Střípky ze života Charity Třinec- rozhovor s asistentkou Evou
21. července 2021 Články

Střípky ze života Charity Třinec- rozhovor s asistentkou Evou

-

"V charitě pracuji třetí měsíc.

Ze začátku jsem byla k té práci skeptická. Původně jsem vyučená oděvní švadlena na odborném učilišti. Hned po vyučení jsem odjela pracovat do Prahy, ale po roce jsem se vrátila, abych pečovala doma o babičku – o tu jsem se staral 4 roky.

A právě babička na mě hodně zapůsobila a vlastně mě k téhle práci navedla, protože říkala, že mám pro ni cit. Přála si abych v tomhle odvětví byla. Hodně let jsem dělala v obchodě a prošla jsem i různé dělnické práce. Ale díky babičce mi to nedalo, a nakonec jsem si dodělala maturitu v sociální směru.

Pak jsem nastoupila do domova pro seniory, ale tam mi to nevyhovovalo. V domově je hodně klientů a není možný takový individuální přístup a je to velmi náročné. Člověk musí být vlastně splachovací. Máte na starosti spoustu lidí a není moc času budovat si s nimi nějaký vztah, jsou tam omezené možnosti. Klienti se musejí řídit vnitřním řádem domova, vstávají v určenou hodinu, sprchují se v určené dny a tak dále. Na práci v Charitě mě nejvíc zajímá to, že probíhá v domácím prostředí. Takže doma si klient pospí do kolika chce a ta služba je více pro něj, než aby se on museli podřizovat mě.

Moje maminka, taky pracovala dlouhá léta jako asistentka v Charitě. Musím přiznat, že v době, kdy tady pracovala, jsem to vnímala jinak. Mívala jsem pocit, že je pořád pryč, že je pořád v té Charitě… Ale teď když tady sama pracuji, tak už se na to divám jiným úhlem. Vím, že klient musí být zajištěný i ráno i odpoledne, takže už to chápu a dívám se na to jinak.

Tahle práce mě nabíjí a naplňuje, i když je třeba náročná. Člověk někdy pracuje i 9 hodin, ale vůbec mě to nevybíjí naopak mi to dodává energii.

Jedna klientka, ke které teď docházím, je z mojí rodné vesnice a když jsme byli malé děti tak ona si nás k sobě brala na hlídání, starala se o nás. A teď mi říká, že je ráda, že se vlastně o ni zase starám já, protože spolu už máme vztah…

Můžu říct, že jsem se tady v téhle práci našla. Práce je pro mě opravdu poslání a budu dělat všechno proto abych tady zůstala natrvalo."

Mgr. Lenka Maděrová

PR pracovník
Tel.: 558 993 587