Tříkrálová sbírka opět klepe na dveře
30. prosince 2022 Články

Tříkrálová sbírka opět klepe na dveře

Se začátkem roku se již tradičně pojí, mimo jiné, i největší sbírková akce v České republice, kterou je Tříkrálová sbírka.

„Mezi 1. a 15. lednem 2023 vyjdou do ulic tříkráloví koledníci. Tak jak jsme tomu již více než 20 let zvyklí.“ sděluje ředitel Charity Třinec Martin Hořínek a dodává, že mimo to budou rozmístěny statické pokladničky, pro případ, že by tříkráloví koledníci někam nedošli a lidé chtěli do sbírky přispět. „Seznam míst, kde budou pokladničky v Třinci a okolí rozmístěny, bude na začátku ledna vyvěšen na našich webových stránkách. Do konce ledna 2023 pak bude možné podpořit Charitu Třinec také bezhotovostními platbami prostřednictvím sbírkového účtu s naším VS nebo využitím platební brány na webu trikralovasbirka.cz.“, dodává koordinátorka Tříkrálové sbírky v Třinci Kateřina Rusnoková.

Kolednické skupinky tvoří nejčastěji 3 osoby představující symbolické krále, ale mohou to být i dvojice, čtveřice, nebo jednotlivci. Pro identifikaci toho, že se jedná o charitní tříkrálové koledníky jsou stěžejní 2 znaky – pokladnička s charitním logem, zapečetěná na místním obecním či městském úřadě a vedoucí skupinky s průkazkou, která je plnou mocí, číslo průkazky je číslo pokladničky a údaje odpovídají občanskému průkazu

„Tříkrálová sbírka je symbolickým mostem mezi Vánocemi a Novým rokem, přenáší radost a požehnání z vánočních svátků do začínajícího roku. Není to jen finanční sbírka na podporu charitního díla, je to vytváření společenství, předávání radosti, vzájemnosti, setkávání. Moc děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojují, ať již jako dárci, nebo na straně koledníků a organizátorů. Konec konců koledníkem, jedním z králů, se může stát každý z nás. Koledníky stále hledáme.“ uzavírá ředitel Hořínek. Zájemci o koledování se mohou pro více informací obrátit na koodinátorku Tříkrálové sbírky, Kateřinu Rusnokovou, tel.: 737 837 773, e-mail: katerina.rusnokova@trinec.charita.cz