Velikonoční pozdrav paní ředitelky
31. března 2021 Články

Velikonoční pozdrav paní ředitelky

Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle vzkříšení si my všichni připomínáme umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  

I my v Charitě Třinec chceme tyto svátky oslavit společně s Vámi ve farnostech, v nichž působíme. Vše bude ale opět probíhat velmi omezeně díky pokračující pandemii koronaviru s velmi omezeným počtem osob na velikonočních obřadech, proto využijme možnosti online přenosu a věřme, že se vše brzy spraví.

Přejeme Vám požehnané svátky Kristova vzkříšení a Boží milosti a děkujeme Vám za pomocnou ruku, dobrovolnickou činnost v náš prospěch i finanční dary.

Monika Byrtusová, ředitelka

Ing. Monika Byrtusová

Ředitelka
Tel.: 724 257 219 E-mail: 8hAs1Z28fkGE9~l7VX~D87d_Y5prRb~lW5pJ