Víte, že v Třinci máme poradnu pro vztahy a rodinu?
14. července 2021 Články

Víte, že v Třinci máme poradnu pro vztahy a rodinu?

Poradna patří pod Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., cílem centra je rozvíjet a podporovat vztahy manželů, mladých lidí a dospívajících.

Výstřižek

Od roku 2012 je detašované pracoviště Poradny pro vztahy a rodinu, v prostorách našeho bazárku na Kamionce. V poradně pracuje paní Libuše Pavlíková, která je zároveň dobrovolníkem Charity Třinec.

Střípky ze života Charity Třinec. (1)

Paní Pavlíková je lektorka programu Škola osobního života. Tento program vede mladé lidi k zodpovědným vztahům, vede je do budoucna k možnosti založení rodiny a soustředí se hlavně na zdravé vztahy.

Má také kurz pastoračního asistenta a docházím na sociální lůžka v Nemocnici Třinec a do domovů pro seniory jako je Domov sv. Josefa. Kde dělá program pro seniory, nabízím služby Charity.

Poradna je tady pro všechny, kteří mají nějaké vztahové problémy. Mohou to být i manželé, ale bývají to i mladí lidé s problémy ve vztazích, poradna dělá i přípravu snoubenců a mohou přicházet i maminky, které se na poradnu obracejí například s problémy s výchovou dětí, nebo problémy v soužití třeba s rodiči v jednom domě. Do poradny se můžete objednat a mít tak možnost všechny vztahová témata konzultovat.

Protože jak říká paní Pavlíková“ „Je důležité starat je jak o naše tělo, tak o naši duši a když chcete lásku, tak je třeba nejprve lásku dávat.“

Poradnu pro vztahy a rodinu lze navštívit vedle charitního bazárku. Kontakt:

Mgr. Lenka Maděrová

PR pracovník
Tel.: 558 993 587